План заходів щодо запобігання та протидії булінгу (цькуванню) у ДНЗ №5»Чебурашка»

Ч

ЗаходиЦільоваТермінВідповідальний
з/п аудиторіявиконання 
     
 Інформаційно-профілактичні заходи 
1Вивчення законодавчих  актів та ЗаконуПрацівникиВересеньЗавідувач ДНЗ,
 України від 18.12.2019 року № 2657-VIIIДНЗ, батьки практичний
 «Про внесення змін до деякихвихованців психолог ДНЗ
 законодавчих актів України щодо протидії   
 булінгу (цькуванню)   
2Обговорення питання протидії булінгу наПедагогічніВересеньЗавідувач ДНЗ,
 загальних батьківських зборах в ДНЗпрацівники, практичний
  батьки психолог ДНЗ
  вихованців  
3Проведення методичного часу з проблемиПедагогічніЖовтеньПрактичний
 ««Булінг у дитячому садку – міф чипрацівники психолог ДНЗ,
 реальність»  вихователь-
    методист
4Розробити і оформити інформаційно-ПедагогічніУпродовжПрактичний
 консультативну папку «Булінг у закладіпрацівникирокупсихолог ДНЗ,
 дошкільної освіти»  вихователь-
    методист
5Розробка пам’ятки «Маркери булінгу» ЖовтеньПрактичний
   Квітень,психолог ДНЗ
6Контроль стану роботи щодоПрацівникиЩоквартально,Завідувач ДНЗ
 попередження випадків булінгуДНЗв разі 
   необхідності 
 Формування навичок дружніх стосунків здобувачів освіти 
1Проведення ранкових зустрічей з метоюВихованціПостійноПедагогічні
 формування навичок дружніх стосунківзакладу працівники
2Створення морально-безпечногоПедагогічніПостійноЗавідувач ДНЗ,
 освітнього простору,  формуванняпрацівники, вихователь-
 позитивного мікроклімату та толерантноїбатьки методист,
 міжособистісної взаємодії під час занять,  практичний
 прогулянок, ігрової діяльності  психолог ДНЗ
3Проведення заходів в рамках проведенняВихованці,ЛистопадПрактичний
 Всеукраїнського тижня права «Стопбатьки психолог ДНЗ,
 булінгу»  вихователі
4Тематичний тиждень «Дитячі мрії та добріВихованці,ТравеньПрактичний
 справи»батьки психолог ДНЗ,
  вихованців вихователі
 Психологічний супровід  
1Створення бази інструментарію дляВихованці,ПочатокПрактичний
 вивчення рівня напруги, тривожності вбатькинавчальногопсихолог ДНЗ
 дитячих колективахвихованцівроку 
2Вивчення рівня напруги, тривожності вУсіУпродовжПрактичний
 дитячих колективах: спостереження заучасникирокупсихолог ДНЗ
 міжособистісною поведінкою, опитуванняосвітнього  
 (анкетування), психологічне вивченняпроцесу  
 емоційних станів вихованців   
3Психологічно-просвітницька таУсіУпродовжПрактичний
 корекційно-розвивальна роботаучасникирокупсихолог ДНЗ
  освітнього  
  процесу  
 Робота з батьками  
1Психологічні консультації на тему:БатькиУпродовжПрактичний
 «Протидія цькуванню в дитячомувихованціврокупсихолог ДНЗ
 колективі», «Поговоримо про булінг та   
 кібербулінг», «Булінг від «А» до «Я»,   
 «Стоп насильству в сім’ї»   
2Консультування сімей здобувачів освітиБатькиУпродовжПрактичний
 щодо протидії булінгу (цькуванню)вихованціврокупсихолог ДНЗ
3Інформаційна робота через веб-сайтБатькиУпродовжПрактичний
 закладувихованціврокупсихолог ДНЗ,
    вихователь-
    методист