Дошкільний навчальний заклад №5"Чебурашка"

З В І Т

 завідувача Дошкільного навчального закладу (ясла-садок) №5                        комбінованого типу Старокостянтинівської міської ради

Демидас Ірини Сергіївни

 перед колективом та громадськістю

на загальних зборах

   31.05.2018року

 

 1. ЗВІТ завідувача Дошкільного навчального закладу №5 «Чебурашка» м. Старокостянтинів за 2017-2018 навчальний рік навчальний рік Демидас Ірини Сергіївни перед педагогічним колективом та громадськістю 31.05.2018року.

Даний звіт зроблений на підставі

 1. НАКАЗУ  МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ № 178 від 23 березня 2005 р. та «Положення про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів про свою діяльність перед педагогічним колективом та громадськістю».
 2. Мета :

Подальше утвердження відкритої і демократичної державно-громадської системи управління навчальним закладом, поєднання державного і громадського контролю за прозорістю прийняття й виконання управлінських рішень запровадження колегіальної етики управлінської діяльності завідувача.

 

Завдання звітування:

 1. Забезпечити прозорість, відкритість і демократичність управління навчальним закладом.
 2. Стимулювати вплив громадськості на прийняття та виконання керівником відповідних рішень у сфері управління навчальним закладом.

 

Порядок денний:

 1. Звіт завідувача ДНЗ № 5 «Чебурашка» Демидас І.С. « Про роботу керівника дошкільного навчального закладу № 5 «Чебурашка» м.Старокостянтинова у 2017/2018 навчальному році».
 2. Відповіді завідувача ДНЗ на запитання.
 3. Обговорення звіту завідувача ДНЗ.
 4. Голосування.
 5. Прийняття рішення загальних зборів

 

Дошкільний навчальний заклад здійснює свою діяльність відповідно до нормативних документів та законодавчих актів України:

 • Конституції України;
 • Закону України «Про освіту»;
 • Закону України «Про дошкільну освіту»;
 • «Положення про дошкільний навчальний заклад»;
 • Базового компоненту дошкільної освіти України;
 • Закону України «Про охорону праці»;
 • Закону України «Про дорожній рух»;
 • Закону України «Про відпустки»;
 • Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді;
 • Освітньої програми для дітей від 2 до 7 років «Дитина»;
 • Програми «Освіта. Україна ХХІ століття»;
 • Статуту комунального закладу «дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 5 « Чебурашка» комбінованого типу Старокостянтинівської міської ради»;
 • річного плану роботи «ДНЗ № 5».

Головною метою дошкільного закладу є забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної освіти, задоволення потреб громадян у нагляді, догляді та оздоровленні дітей, створення умов для їх фізичного, розумового і духовного розвитку.

Діяльність Дошкільного закладу направлена на реалізацію основних завдань дошкільної освіти:

 • реалізації державної політики в галузі освіти;
 • збереження та зміцнення фізичного і психічного здоров’я дітей;
 • виховання у дітей любові до України, шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної мови, регіональних мов або мов меншин та рідної мови, національних цінностей Українського народу, а також цінностей інших націй і народів, свідомого ставлення до себе, оточення та довкілля;
 • формування особистості дитини, розвиток її творчих здібностей набуття нею соціального досвіду;
 • виконання вимог Базового компонента дошкільної освіти, забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту;
 • формування у дітей гігієнічних навичок та основ здорового способу життя, норм безпечної поведінки;
 • здійснення соціально-педагогічного патронату сім’ї;
 • надання всебічної допомоги сім’ї у розвитку, вихованні та навчанні дитини;
 • оновлення змісту освіти, апробацію нових педагогічних технологій, методів і форм навчання.

Безпосереднє керівництво дошкільним закладом здійснюю я, завідуюча,  згідно зі Статутом.

 1. Загальна характеристика.

Дошкільний навчальний заклад № 5 «Чебурашка» розпочав функціонування у1986 році.

Групові приміщення забезпечені меблями та ігровим обладнанням, мають сучасний інтер’єр. Розвивальне середовище дитячого садка організовано з урахуванням ін­тересів дітей і відповідає їх віковим особливостям.

Для занять дітей створено всі умови, обладнані спеціальні при­міщення:

 • музична, спортивна зали;
 • кабінети логопеда, практичного психолога,
 • методичний кабінет та медичний блок;
 • прогулянкові майданчики для кожної вікової групи;
 • сучасні спортивний та ігрові майданчики.
 1. Склад вихованців.

За проектною потужністю дошкільний заклад розраховано на

265 місць для дітей від 2-х до 6 (7) років. Групи комплектувалися

переважно у серпні-вересні.

У 2017 – 2018 навчальному році укомплектовано 14 вікових груп:

 • 2 групи для дітей раннього віку;
 • 12 груп для дітей дошкільного віку

Цього року заклад відвідувало 337 дітей (341  на кінець навчального року),

із них:

 • раннього віку — 43 дітей;
 • дошкільного віку — 298 дітей;
 • випущено до школи — 100 дітей.

Контингент батьків соціально благополучний, переважають діти із сімей робочих, підприємців, військовослужбовців, службовців та не працюючих.

 1. Кадрове забезпечення.

Навчально-виховний процес у дошкільному закладі забезпечу­ють  67 працівників:

35 обслуговуючого персоналу,

2 медичних працівники,

34 педагоги:

1 вихователь-методист,

3 вчителя-логопеда,

1 практичний психолог,

4 музичних керівники,

1 інструктор з фізичної культури,

23 вихователя.

Спостерігається позитивна тенденція щодо підвищення освітнього та кваліфікаційного рівнів педагогів. Так, порівняно з 2016 роком зросла кількість педагогів з вищою освітою .

Склад педагогіч­них працівників за кваліфікаційним категоріями такий: спеціаліст вищої категорії – 4 педагоги;

спеціаліст першої категорії – 4 педагогів;

спеціаліст другої категорії – 3 педагоги ;

11 тарифний розряд – 19 педагогів;

9 тарифний розряд ( вищий розряд для музичних керівників та фізінструктора ) — 4 педагоги.

Щороку відповідно до перспективного плану – графіку курсової перепідготовки в 2017/2018 н. р. на курсах при обласному інституті післядипломної педагогічної освіти підвищили свою фахову майстерність 2 педагоги вчителі-логопеди (Кондратюк Т.Д., Кушнірук Н.С.) та 4 педагоги (Михальчук О.В., Терещук І.Р., Васалатій Л.А, Кондратюк В.В.) заплановано на 25.06. – 06.07.017 у Старокостянтинівському ММК.

Атестовано 5 педагогів за результатами атестації: продовжити на п’ять років строк дії кваліфікаційної категорії педагогічним  працівникам, яких за результатами атестації визнано такими, що відповідають раніше присвоєним розрядам:

Підтверджено кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії»:

практичному психологу дошкільного навчального закладу Ніконішиній Олені Миколаївні відповідає займаній посаді, вихователю дошкільного навчального закладу Забродській Наталії В’ячеславівні   – 11 тарифний  розряд та педагогічне звання «вихователь-методист»; вихователю дошкільного навчального закладу Бондар Раїсі Дмитрівні  – 11 тарифний  розряд; музичному керівнику дошкільного навчального закладу Яготин  Юлії Степанівні – 9 тарифний розряд музичному керівнику дошкільного навчального закладу Черниш  Ірині Дмитрівні – 9  тарифний розряд

 

Адміністрація закладу створює працівникам усі умови для плідної роботи. Завдяки оптимальній розстановці та цілеспрямованому використанню кадрів робота колективу ДНЗ відзначається стабільністю та позитивною результативністю.

 1. Пріоритетні напрями діяльності ДНЗ.

Пріоритетними напрямами роботи колективу у 2017- 2018      навчальному році колектив обрав:

 

1.Формування у вихованців мовленнєвої культури, навичок спілкування і ефективної взаємодії з іншими дітьми, дорослими людьми;

 

2.Продовжувати роботу щодо формування у дітей свідомого ставлення до власного життя і здоров’я;

 

3.Продовжувати роботу з формування основ економічної грамотності. Як невід’ємної складової соціалізації сучасної дитини;

 

4.Продовжувати роботу щодо формування національно-патріотичного виховання дошкільників в грі та різних видах діяльності в основі навчально-виховного процесу дошкільників.

 

На постійному контролі в адміністрації ДНЗ знаходиться до­тримання санітарно-гігієнічних вимог до умов та режиму вихован­ня дітей.

Для здійснення оздоровчої роботи у ДНЗ створено задовільні умови: спортивні куточки у кожній віковій групі, спортивна зала, спортивний майданчик.

Активне та систематичне впровадження оздоровлювальних технологій в освітньо-виховний процес дозволило покращити стан здоров’я, моніторинг якого регулярно здійснює медична служба.

 

Аналіз стану захворюваності дітей за результатами поглибленого медичного огляду: поглибленому медичному огляду підлягало всього дітей: 337

було оглянуто: 310 дітей. Не пройшли медичний огляд  18 дітей

Згідно з медичними висновками, проведеними спеціалістами

встановлено та виявлено такі патології:

анемії – 15 дітей;

педіатричні захворювання  – 27 дітей;

очні захворювання – 8 дітей;

ортопедична — 28 дітей;

неврологічна — 8 дітей;

хірургічна  —  2 дітей;

шкірні хвороби – 5 дітей.

 

Паспорт здоров’я дітей за наслідками поглибленого медичного огляду

 

По групах здоров’я розподіл проведено таким чином:

I     група здоров’я — у 232 дітей (  73 %);

II     група здоров’я основна — у 69 дитини (  20  %);

ІІ  група здоров’я підготовча – у 25 дітей (  8 %);

III     група здоров’я — у 6 дітей (  1   %);

ІУ група здоров’я – 4 дитини (  1   %).

 

Проведення методичної роботи

Протягом навчального року методична робота в дошкільному навчальному закладі здійснювалася відповідно до Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», Положення «Про дошкільний навчальний заклад», «Про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності», Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 6 жовтня 2010 року № 930 зі змінами та доповненнями, річного плану роботи закладу на 2017 -2018 навчальний рік.

Були організовані та проведені індивідуальні та групові форми методичної роботи. Протягом року проведено 4 педагогічні ради, 3 семінари-практикуми, 1 ділова гра, 1 засідання круглого столу, 9 групових консультацій, 6 колективних переглядів занять, тематичні конкурси на краще оснащення розвивального середовища, індивідуальне консультування, самоосвіта педагогів.

Кількісний аналіз виконання річного плану показав, що методична робота на даний час здійснена в повному обсязі. Про ефективність проведеної роботи свідчать результати аналізу педагогічного процесу, рівень організації та проведення методичних заходів в закладі.

Метою семінару-практикуму «Виконання вимог Базового компонента дошкільної освіти, чинних програм з економічного виховання дошкільників» стало поглиблення знань педагогів щодо використання сучасних методів навчання, удосконалення умінь та навичок успішного розв’язання завдань економічного виховання дітей, стимулювання творчих пропозицій педагогів щодо формування економічної компетентності дитини. Під час тематичного вивчення даного питання встановлено, що 100% вихователів вважають необхідним економічну освіту дошкільників у сучасній парадигмі виховання та вбачають організацію економічного виховання реальним. 14% педагогів розглядають економічне виховання як окремий напрям виховання. Вони вважать позитивним результатом економічного виховання наявність у дітей сформованих знань з економічної сфери. 86% вихователів розглядають економічне виховання через призму всього навчально-виховного процесу. Для них головна мета економічного виховання – формування економічного способу мислення, що допомагає дитині бути підготовленою для життя в сучасних умовах.

Під час семінару-практикуму «Сучасні підходи до розвитку мовлення дітей дошкільного віку»  робота з педагогами була  спрямована на підвищення рівня фахової майстерності  педагогів у напрямку формування мовленнєвої компетентності у дітей дошкільного віку, на вдосконалення спілкування педагогів з дитиною. При проведенні методичних заходів зверталася увага на усвідомлення, засвоєння та ефективне використання методів та прийомів, спрямованих на активізацію  мовлення кожної дитини.

Підвищенню фахової майстерності педагогів сприяло проведення відкритих переглядів заходів за пріоритетними напрямками роботи в різних вікових групах. Вихователі мали змогу удосконалити свої знання щодо використання ефективних методів педагогічного впливу. За даними опитування педагогів найбільш продуктивними для них стали відкритий перегляд заняття «Шевченкове слово не вмре, не загине!» (старша група, вихователь Печонка Т.А.), заняття «Т.Г.Шевченко – художник та поет» (середня  група, вихователь Якимовська Л.В.), та відкритий перегляд з ознайомлення з довкіллям з пріоритетом формування основ безпеки життєдіяльності (старша група , вихователь Кондратюк В.В.), конкурсно -ігрова програма на тему українського фольклору для дітей ІІ молодшої групи та їхніх мам «Заспівай мені мамо!», вихователь Терещук І.Р., семінар – практикум ознайомлення з довкіллям з пріоритетом формування основ духовно – моральних якостей для вихователів середніх та старших груп дошкільних навчальних закладів міста, вихователі Забродська Н.В., Бондар Р.Д.

Необхідно відмітити високий рівень організації та проведення тематичної розваги для вихованців старших груп «Андріївські вечорниці» (музичні керівники  Яготин Ю.С., Черниш І.Д.) під час методоб’єднання музичних керівників міста з теми «Виховання патріотизму у дошкільників засобами українського фольклору».

В 2017-2018 навчальному році здійснювалось керівництво та системний контроль за процесом впровадження інноваційних технологій.

На високому рівні пройшов колективний перегляд Монтессорі урок «Твоя країна Україна, і ти її громадянин» у старшій групі вихователь Нагнибіда С.Д.

Аналіз планування навчально-виховної роботи та спостереження за педагогічним процесом свідчить про системність в застосуванні інноваційних технологій   (елементи системи М.Монтессорі) вихователями  груп раннього віку Жуківська І.В., Болкун А.Д., Кравчук І.І. що позитивно вплинуло на рівень сформованості знань у дошкільників з окремих розділів програми «Українське дошкілля»

З метою узагальнення та популяризації кращого досвіду вихователів закладу в навчальному році вивчалась система роботи Нагнибіди С.Д.. «Система народознавчої роботи з дітьми дошкільного віку». Результати діагностики засвоєння умінь та навичок дошкільників свідчать про ефективність впровадження інновації.

 

В закладі функціонували  гуртки за інтересами, де діти мали змогу розвивати свої творчі здібності, розширювати свій світогляд для виховання всебічно розвиненої особистості

 • Англійської мови на платній основі
 • Маленькі дослідники
 • Фітбол на платній основі
 • Аплікації та ори гамі.
 • театралізованої діяльності « Колобок»
 • « Кмітливі чомусики» (методика ТРВЗ)

—    Гурток « Умілі рученята»

 

Ефективною формою роботи у закладі є музична, театралізована діяльність, тематичні свята та розваги: Свято осені, Свято татусів,  Андріївські вечорниці, Свято Миколая, Новорічні свята, Свято 8 Березня, спортивні змагання, Великодні розваги, Випускні ранки, День захисту дітей.

 1. Якість реалізації освітніх програм

 

У дошкільному закладі впроваджують­ся  програма розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля».

Моніторинг рівня засвоєння вимог програми дітьми всіх вікових груп є головним показником роботи педагогів та колективу загалом. За результатами діагностики дошкільників із засвоєння програми «Українське дошкілля» узагальнено та систематизовано щодо загальної компетентності дошкільників. Матеріали зберігаються у методкабінеті.

Проаналізувавши протоколи оцінювання рівня розвитку й вихованості дітей старшого дошкільного віку, можна зробити такі підсумки:

Оцінювання за кваліметричною моделю було проведено для 108 дітей.

 

групи Високий Достатній Середній Низький
№ 3 25 дитини 1 дітей 2 дітей
№ 4 18 дітей 7 дітей 2 дитини 1 дитина
№ 5 16 дітей 7 дітей 1 дитини 1 дитина
№ 11 24 дитини 3 дитини
Всього 83 дитини 18 дітей 5 дітей 2 дитини

Моніторинг знань, умінь, навичок дошкільників показав, що освітньо- виховна робота протягом півріччя  велась на достатньому рівні.

 

Відповідно до Закону України ст.12 «Про дошкільну освіту», наказу Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров’я України № 240\165 від 27.03.2006 року «Про затвердження Порядку комплектування дошкільних навчальних закладів (груп) компенсуючого типу», на підставі рішення психолого – медико — педагогічної комісії  у дошкільному навчальному закладі № 5 у 2017 році було створено три групи для дітей з фонетико-фонематичними вадами мови на базі груп № 3, № 4

та № 11.

До груп спеціалізованого призначення було зараховано 61 дитина.

В дошкільному навчальному закладі  в 2017 -2018 навчальному році корекційну роботу з дітьми-логопатами проводили 3 вчителя-логопеда:

— Кондратюк Тетяна Дмитрівна;

— Кушнірук Наталія Степанівна;

— Мервицька Лариса Миколаївна.

Робота вчителів-логопедів була направлена на постановку звуків, автоматизацію звуків, диференціацію звуків (з-ж, с-ш, ц-ч, р-л), введення звуків в зв’язне мовлення.

Станом на  травень 2018 року :

Група №  4 вчитель-логопед Кушнірук Н.С. – зараховано 23 дитини з них  дітей з діагнозами  дислалія ФФНМ — 17 дітей, дизартрія  ЗНМ ІІІ рівня – 4 дітей , дизартрія ЗНМ ІІ рівня – 2 дитини.

В ході перевірки виявлено наступне виправлено мовленнєві порушення повністю у 14 дітей, 3 дитини залишається у ДНЗ,  4 дитини виправлено відповідно до діагнозу ЗНМ ІІІ та ІІ рівня, рекомендовано на доопрацювання шкільним логопедом 2 дитини. Несистематично відвідувало ДНЗ 2 дитини.

Група № 11 вчитель — логопед  Кондратюк Т.Д. — зараховано 18 дітей, з них з діагнозами дислалія, ФФНМ — 17 дітей. 1 дитина з діагнозом ЗНМ І рівня, алалія. Виправлено повністю мовленнєві порушення у 13 дітей, 4 дітини виправлено зі значними покращеннями (доопрацювання шкільним логопедом звук [р] ). 1 дитина залишається в ДНЗ ( з діагнозом ЗНМ – І р.).

Група № 3 вчитель-логопед  Мервицька Л.М. – зараховано 20 дітей, з них з діагнозами дислалія ФФНМ – 13 дітей, дизартрія, ЗНМ ІІІ рівня – 4 дитини, дизартрія, ЗНМ ІІ рівня – 3 дитини.

15 дітей мовленнєві порушення виправлені повністю, 5 дітей виправлено відповідно до діагнозу,  рекомендовано доопрацювання з шкільним логопедом.

Головною метою роботи колективу дошкільного закладу є ви­ховання дитини, здатної продовжувати навчання впродовж усього життя, досягати успіху, правильно будувати своє життя.

Практич­ний психолог дошкільного навчального закладу Ніконішина О.М. організовує вивчення готов­ності дітей старшого дошкільного віку до шкільного навчання.

З метою вивчення стану готовності дітей до майбутнього навчання в школі в  жовтні-листопаді психологом здійснювалася первинна діагностика психологічної готовності дітей до школи. Даний тест дає можливість побачити рівень вольової організації дітей, рівень розвитку дрібних м’язів кисті, рівень розумового розвитку.

Діагностика здійснювалась у чотирьох групах — № 3, № 4, № 5, №11. Загальна кількість дітей на початку року   складала 108 дітей . Результати дослідження показали, що  майже половина дітей мають достатню готовність до навчання у школі. Вторинна діагностика здійснювалася у квітні та травні місяці. У дітей переважала навчальна мотивація над ігровою. У школу випустилось близько 100 дітей. Діти, які мають низький рівень готовності до навчання у школі за рекомендаціями спеціалістів (логопеда, практичного психолога, мед.праціника) залишилися ще на рік у дитячому закладі, деякі діти за бажанням батьків теж залишаються у дитячому закладі на наступний навчальний рік. Результати діагностики були зведенні у таблицю.

Результати первинної діагностикидітей старших груп до школи

(за методикою Кернса-Йірасека)

 

Група Кількість

дітей

Рівень готовності
високий середній низький
гр.№5 25 22 3
гр.№4 28 25 3
гр.№3 28 2 23 3
гр.№12 27 27

 

 

Результати вторинної діагностики   дітей старших груп до школи

(за методикою Кернса-Йірасека)

 

 

Група Кількість

дітей

Рівень готовності
високий середній низький
гр.№5 25 3 21 1
гр.№4 28 2 25 1
гр.№3 28 4 23 1
гр.№11 27 5 25

 

 

З метою ініціювання участі педагогів, активних батьків у роботі до­шкільного закладу прийнято такі форми самоуправління:

 • рада ДНЗ;
 • батьківський комітет ДНЗ та батьківські комітети груп;
 • профспілковий комітет;
 • педагогічна рада;
 • загальні збори батьків та членів трудового колективу;
 • комісія з ОП;
 • пожежно-технічна комісія.

Управлінські рішення та дії завідувача ДНЗ поточного року були спрямовані здебільшого на забезпечення працездатності ко­лективу виконання річних завдань:

1)    комплектація штатів відповідно до затвердженого штатного розпису;

2)    організація заходів з підготовки реалізації річних завдань у  освітньо — виховному процесі;

3)     організація роботи логопедичних груп;

4)    організація роботи з охорони життя  та здоров’я дітей та персоналу;

5)    організація роботи щодо охоплення навчанням дітей 5-річного віку та обліку дітей у мікрорайоні.

За наслідками об­ліку дітей у закладі спланована та реалізується робота з бать­ками щодо підвищення їх педагогічних знань, озброєння мето­дами навчання та виховання дітей у сім’ї.

6)    колектив постійно працює над створенням позитивного іміджу дошкільного закладу, і тому з вересня 2012 року у ДНЗ з’явився власний веб-сайт, ін­формація розміщена на сторінках сайту  розрахована, в першу чергу, на батьків вихованців, а також на колег з усієї України. Цікаві статті, фотогалерея, висвітлення поточної роботи — все це сприяє відкритості ДНЗ, залученню батьків до життя їх дітей у закладі.

7)    організація роботи зі зверненнями громадян є важливою скла­довою управління закладом. Упродовж звітного періоду письмових звернень не надходило. На особистому прийомі в завідувача ДНЗ були    98 осіб.

Головними питаннями, порушеними підчас бесід, є працевлаштування та оформлення дитини до ДНЗ. Усі усні звернення були розглянуті та вирішені.

8) організація морального та матеріального заохочення працівників, які сумлінно виконують свої обов’язки, працюють творчо, є невід’ємною складовою успішного управління закладом.

Наші педагоги є постійними учасниками виставки педагогічних ідей та знахідок «Старокостянтинів на шляхах реформування». У 2018 році Федик К.В., представила свою роботу на тему «Планування навчально-виховної роботи з музичного розвитку дітей дошкільного віку за програмою «Українське дошкілля» посіла І місце на міському етапі .Також портрет Федик К.В. занесено рішенням колективу дуло на дошку пошани.  Забродська Н.В., представила свою роботу на тему «Вплив сімейного виховання на особистість дитини», де  робота зайняла І місце на міському етапі,  практичний психолог Ніконішина О.М., представила роботу на тему «Формування психологічної готовності дітей до школи в контексті інноваційної діяльності практичного психолога», де  робота зайняла І місце на міському етапі,  Яготин Ю.С., представила свою роботу на тему «Організація театрального гуртка в  дошкільному навчальному закладі», де  робота зайняла ІІ місце на міському етапі, Черниш І.Д.,  представила свою роботу на тему  «Танцюємо, співаємо – традиції вивчаємо» посіла ІІІ місце на міському етапі, Бондар Р.Д., представила роботу «Процес адаптації дітей раннього віку до умов дошкільного навчального закладу», яка посіла ІІІ місце на міському етапі.

9)   організація роботи з батьками та громадськістю з метою залучення їх до управління закладом, пропагування відкритості та прозорості відбувалась через раду ДНЗ, батьківські комітети та батьківські збори.

 

 1. Організація харчування у ДНЗ

Повноцінне та якісне харчування є невід’ємною складовою зміц­нення здоров’я дітей. Організація харчування ведеться відповідно до Інструкції з організації харчування дітей, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров’я України від 17.04.2006 р. № 298/227. У ДНЗ працює до­свідчений, висококваліфікований медичний персонал та кухарі. Про їх роботу свідчать результати: за цей навчальний рік за ре­зультатами перевірок CEC порушень санітарного стану при­міщень та харчоблоку, а також порушень відповідності нормам калорійності харчування дітей не виявлено. Хочеться висловити подяку працівникам харчоблоку, шеф-кухарю Бондарчук Т.М, сестрі медичній старшій Коренчук В.В., комірнику Сидорчук Н.І. усім кухарям та підсобним робітникам харчоблоку за відпові­дальне ставлення до виконання своїх посадових обов’язків.

Виконання норм харчування за січень-травень 2018 року виконано на 100% хлібобулочних виробів, круп, фруктів сушених, цукру, картоплі. Норми основних продуктів харчування: масло вершкове – 97%, олія – 95%, молоко – 75%, сир кисломолочний – 70%, м’ясо – 65%, риба і рибопродукти – 40%, овочі – 40%. Це пояснюється тим, що у зв’язку з недостатністю фінансування бюджетних коштів простежувалося недопостачання цих коштав. Аналіз виконання норм харчування дітей показав, що за січень-травень 2018 року, що в цілому харчування дітей у ДНЗ здійснювалося наближено до норми, було раціональним, збалансованим, різноманітним. м’ясо, кисломолочні продукти, яйця,овочі. Та завдяки наявності в нашому закладі великої кількості фруктових дерев наші діти з липня місяця по лютий місяць отримували свіжі фрукти, та ягоди.

Найважливішою умовою правильної організації харчування дітей є суворе дотримання санітарно-гігієнічних вимог до харчо­блоку та процесу приготування і зберігання їжі. З метою профі­лактики кишкових захворювань працівники суворо дотримують установлених вимог до технологічної обробки продуктів, правил особистої гігієни. Результатом даної роботи є відсутність зафіксованих випадків отруєнь і кишкових захворювань дітей та відсутність зауважень з боку CEC та ветеринарної служби.

У закладі харчуються діти пільгових категорій:

 • діти позбавлені батьківського піклування (100% звільнення від сплати за

харчування)   —  1 дитина;

 • діти з багатодітних сімей (50 % від вартості харчування) – 29 дітей;.
 • діти – інваліди (100% звільнення від сплати за харчування) – 6 дітей;
 • малозабезпечені (100% звільнення від сплати за харчування) — 17 дітей;

Внутрішньо переміщені особи – 2 дитини;

Діти, один із батьків яких отримав легкі тілесні ушкодження, побої, мордування, під час участі у масових акціях, громадського протесту, що відбувалися у період з 21 листопада 2013 року по 21 лютого 2014 року — 2 дитини;

Всього 57 дітей.

 

 1. Система роботи щодо соціального захисту дитини

Дошкільний навчальний заклад № 5 «Чебурашка» є державним закла­дом, у якому суворо дотримуються вимоги щодо забезпечення прав дитини, закріплені в основних державних документах:

 • Конституція України;
 • Конвенції ООН про права дитини;
 • Законом України «Про охорону дитинства»;
 • Сімейний кодекс.

Для ведення цієї роботи в закладі щорічно, на початку року наказом по ДНЗ затверджується громадський інспектор.

Щорічно на нараді при завідувачі громадський інспектор звітує  про наявність у ДНЗ дітей різних пільгових категорій та про роботу, проведену з дітьми зазначених категорій.

На виконання Листа Міністерства освіти і науки України від 17.12.2008 р. № 1/9-811 «Про здійснення соціально-педагогічно патронату», інструктивно-методичних листів від 27.08.2000 № 1/9-352, від 04.10.2007 р.

№ 1/9-583 «Про систему роботи з дітьми, які не відвідують дошкільні навчальні заклади»  адміністрацією  ДНЗ розроблені такі заходи:

 • надання методичної та консультативної допомоги сім’ї, залучення батьків до процесу виховання, навчання та реабілітації дитини;
 • формування соціально-педагогічної компетенції сім’ї у розв’язанні її психолого-педагогічних та соціальних проблем;
 • створення банку даних дітей, які підлягають охопленню соціально -педагогічним патронатом. На особливому обліку знаходяться діти-сироти, діти позбавлені батьківського піклування.

 

 1. Система роботи закладу щодо попередження травматизму.

Належна ува­га приділяється організації роботи з персоналом та вихованцями з Цивільного захисту, із забезпечення готовності сил і засобів до дій у надзвичайних ситуаціях. Діяльність адміністрації спрямо­вана на виховання в учасників навчально-виховного процесу ДНЗ якостей свідомого і обов’язкового виконання правил і норм безпечної поведінки в повсякденній діяльності і в умовах надзвичай­ної ситуації; формування навичок безпечної поведінки в різних нестандартних ситуаціях, формування знань про правила самозбе­реження, дорожнього руху, з протипожежної безпеки.

За звітний період зафіксовано  8  випадків побутового травматизму дитини.

 

 1. Робота зі зміцнення матеріально-технічної бази ДНЗ.

Для створення оптимальних умов перебування дітей в дошкільному закладі матерільно-технічна база постійно удосконалюється і модернізується, а саме в 2017-2018 н.р.:

 1. На виконання Закону України «Про енергозбереження» відремонтовано радіатори системи опалення, замінено світильники у групових кімнатах на енергозберігаючі і забезпечено освітлення на 100%.
 2. З метою забезпечення безпеки життєдіяльності дітей під час прогулянки продовжено роботу по благоустрою території дошкільного закладу:

— продовжено вчасне обрізування та видалення старих дерев;

— проводиться робота по здійсненню вчасного ремонту обладнання та ігрових споруд на території дошкільного закладу;

 1. Зроблено поточні ремонти усіх групових кімнат

Дошкільний навчальний заклад є комунальним закладом, тому матеріальне — та фінансове забезпечення гарантує місцевий бюджет. Завдання адміністрації полягає в оптимальному його прогнозу­ванні, плануванні та цільовому використанні. Питання господар­ської роботи є найскладнішим у роботі керівника, оскільки на його розв’язання потрібні кошти.

Фінансово-господарська діяльність закладу здійснюється згід­но з кошторисом, сформованим міською радою. Фінансові асигнування на 2017 — 2018 навчальний       рік заплановано лише на захищені статті і частково на утримання дошкільного закладу.

У 2017- 2018 н.р. міською радою виділено частково кошти на утримання дошкільного навчального закладу будівельні матеріали (фарба водоемульсійна та емаль, шпаклівка, цемент, лак, оліфа, розчинник), кухонний інвентар, господарчі товари ( частково придбання посуду для груп).

Також виділялися миючі та дезінфікуючі засоби. Доукомплектовано аптечку медикаментами.

Також придбано за бюджетні кошти сучасну виробничу пральну машину на 12 кг та електропраску.

У 2017-2018 н.р. також були залучені до співпраці навчально-виховного процесу, предметно-просторового середовища закладу:

приватний підприємець Демидас Є.А., батько 2-х діток, за власні кошти встановив паркан, який межує із військовим шпиталем та надав 20 л бензину для бензокоси, також за його допомогою було випрано килими з музичного та спортивного залу;

приватні підприємці Уліганець В.С. та Чубенко О.В., діти яких відвідують групу № 7, № 10  подарували в групу плазмовий телевізор та мийку зі змішувачем;

приватний підприємець Хачатрян Арсен Онікович забезпечив дошкільний заклад піском;

Овчаренко Володимир Олександрович провів зварювальні роботи в заміні частини водогону;

За благодійні батьківські внески у садочку було поповнено аптечку ліками першої медичної допомоги, придбано тканину для оздоблення музичної зали.

За це  усім велика подяка. Також хочу подякувати всім батькам за допомогу у впорядкуванні території закладу, проведенні ремонтних робіт у групах влітку 2017 року та за участь у житті ДНЗ.

Дякую і нашим педагогам та усім працівникам, що так злагоджено і плідно працювали цілий рік.

Поступове осучаснення предметно-просторового середовища закладу, його розвиток можливий тільки за умов засвоєння нововведень, бачення власної перспективи розвитку, плідної співпраці всіх учасників навчально-виховного процесу.

Також на сьогодні не оминемо наші плани на майбутнє: розпочато проект на будівництво покатого даху. Працюють над проектом утеплення будівлі та заміну вікон. Встановлення  автоматичної пожежної сигналізації цього року.

Хочу висловити слова щирої вдячності батькам наших вихованців та спонсорам, владі  за матеріальну підтримку та допомогу у вирішенні поточних, нагальних питань.

 

 

 

Ростіть той колос, дітвору чудову,

Наводьте на хорошії діла,

Щоб наша зміна гідною була.