ІНСТРУКЦІЯ З БЕЗПЕКИ ДІЯЛЬНОСТІ ПРАЦІВНИКІВ

Загальні положення

Вимоги безпеки перед початком роботи:

—         для педпрацівників;

—         для працівників обслуги.

Вимоги безпеки під час роботи:

—         для педагогічних працівників;

—         для помічників вихователів.

Вимоги безпеки на ігрових майданчиках:

— для педагогічних працівників;

     —  для помічників вихователів.

Вимоги безпеки для працівників обслуги:

—         при прибиранні приміщень;

—         для робітників з обслуговування приміщень і споруд;

—         для працівників харчоблоку;

—         для машиніста з машинного прання;

—         для завідувача господарською частиною;

—         для  сторожа.

Вимоги безпеки після закінчення роботи:

    — для педагогічних працівників;

    —  для працівників обслуги.

1.    Загальні положення.

1.1.         Інструкція з безпеки діяльності працівників дошкільного навчального закладу під час навчально-виховного процесу встановлює вимоги щодо безпеки діяльності для працівників ДНЗ: вихователів, музичних керівників,помічників вихователів, завідувача господарством, прибиральників приміщень, робітників з обслуговування приміщень і споруд, кухаря, підсобних робочих, машиністів машинного прання,  сторожа.

1.2.         Інструкція  поширюється на всі дошкільні заклади незалежно від форм власності та підпорядкування.

1.3.         Інструкція  встановлює порядок безпечного ведення робіт педагогічними працівниками та працівниками обслуги дошкільних закладів в приміщеннях, на території ДНЗ.

1.4.         У кожному ДНЗ відповідно до професії або виду робіт розробляється інструкція з безпеки діяльності на основі Орієнтовної інструкції.

1.5.        Вимоги Інструкції з безпеки діяльності є обов’язковими для виконання працівниками відповідно до ЗУ «Про охорону праці» і Кодексу законів про працю України.

1.6.        Відповідальність за розробку і контроль за виконанням працівниками Інструкції з безпеки діяльності покладається на керівника ДНЗ.

1.7.        Педагогічні працівники ДНЗ призначаються з числа осіб, які мають спеціальну педагогічну освіту, досягли 18-річного віку і за станом здоров’я можуть виконувати відповідний вид роботи.

1.8.        Педагогічні працівники відповідають за охорону життя і здоров’я вихованців групи в якій вони працюють, забезпечують їх виховання, навчання та розвиток.

1.9.         Перед призначенням на роботу  і періодично один раз на 6 місяців працівники ДНЗ повинні проходити медичний огляд.

1.10.    Усі працівники дошкільного закладу один раз на три роки проходять навчання з питань охорони праці з подальшою перевіркою знань.

1.11.    Керівник ДНЗ чи особа, що виконує його обов’язки, який приймається на роботу, проходить вступний інструктаж з охорони праці, знайомиться з правилами внутрішнього розпорядку ДНЗ, санітарними правилами влаштування і утримання ДНЗ.

1.12.    Перед допуском до роботи керівник ДНЗ проводить з працівником первинний інструктаж з охорони праці.

1.13.    Повторний інструктаж з охорони праці проводиться 1 раз в 6 міс.

1.14.    У разі виконання робіт непередбачених трудовою угодою або на які не оформлюється розпорядження чи інші документи, працівник повинен одержати цільовий інструктаж на робочому місці.

1.15.    Працівники повинні знати  правила пожежної безпеки і вміти користуватися первинними засобами пожежегасіння (вогнегасниками).

1.16.    Працівники повинні мати навички в наданні першої допомоги, у разі захворювання дитини чи при нещасному випадку необхідно негайно викликати медпрацівника.

1.17.     При виявленні несправності обладнання, устаткування, пристроїв, інші небезпечні прояви та нещасні випадки, які трапилися в ДНЗ, працівники повинні повідомляти керівника ДНЗ.

2.     Вимоги безпеки перед початком роботи

2.1.         Для педпрацівників: 

2.1.1.  Оглянути ігрову кімнату чи ігровий майданчик з метою усунення виявлених небезпечних для дітей чинників.

2.1.2.  Перед проведенням прогулянок чи екскурсій в природу заздалегідь приготувати питну воду у закритій посудині та аптечку першої медичної допомоги.

2.2.         Для працівників обслуги.

2.2.1.  Одягти відповідний до професії спецодяг (халат, фартух, рукавички, тощо), який зберігається у відповідному місці.

2.2.2.  Привести в порядок робоче місце, не захаращувати проходи, перевірити стан підлоги (наявність предметів, пошкоджень, які заважають пересуванню; розлитих рідин, що робить підлогу слизькою) та освітлення.

2.2.3.  Впевнитися у справності всіх пристроїв, наявності інструментів та інвентарю і засобів індивідуального захисту; при цьому перевірити:

—         міцність закріплення деталей;

—         наявність і справність огорож на всіх механізмах;

—         наявність заземлення електрообладнання.

2.2.4.  Перевірити, чи знеструмлене електрообладнання там, де є виконуватися прибирання.

2.2.5.  Перед користуванням електроплитами перевірити справність їх, вмиканням в електромережу. Під час їх вмикання вилка повинна вільно входити у гніздо розетки. Не допускається вимикання вилки з розетки за шнур. Перед користуванням змастити м’ясорубку і овочерізку та їх деталі.

2.2.6.  Машиністам машинного прання перевірити:

—         справність пральної машини, центрифуги, їх заземлення згідно з інструкцією заводу виробника;

—         наявність діелектричного килимка і підніжної решітки, встановленої на рівні, який забезпечує легке та безперешкодне навантаження білизни;

—         справність  електричних прасок, наявність ізоляційних настилів чи підставок (для підлоги).

2.2.6.1.      У приміщення для пральних машин обов’язково використовувати необхідні засоби індивідуального захисту (калоші або гумові чоботи, гумові рукавички).

2.2.6.2.      Під час завантаження білизни слід дотримуватися вимог безпеки згідно з  інструкцією заводу-виробника.

3.     Вимоги безпеки під час роботи.

3.1.         Для педагогічних працівників  та помічників вихователів у приміщенні дошкільного закладу: 

3.1.1.  Постійно стежити за станом обладнання, вживати заходів щодо усунення несправностей.

3.1.2.  Бути уважними до дітей – не залишати їх без нагляду.

3.1.3.  Подавати дітям їжу з кухні трохи охололою.

3.1.4.  Подавати їжу з кухні в закритому посуді з маркуванням щодо групи, щодо страв. І в той час коли в коридорах немає дітей.

3.1.5.  Не залучати дітей до отримання їжі з кухні, та роздачі гарячих страв під час чергування в групі.

3.1.6.  В час прийому їжі стежити, щоб діти правильно користувалися столовими приборами, попереджати про можливі опіки гарячою їжею.

3.1.7.  Для пиття дітям давати тільки перекип’ячену воду і  зберігати її в чистій закритій посудині, в літній період стежити щоб вода не була холодною.

3.1.8.  Мити столовий та чайний посуд лише за відсутності дітей.

3.1.9.  Під час використання технічних засобів навчання дотримуватися інструкції з їх експлуатації та правил електробезпеки. Вмикати їх в мережу лише сухими руками, стежити за відповідністю показників напруги в електромережі, користуватися справними електроприладами, розетками, вимикачами.

3.1.10.                    Не залишати ножиці, голки, ліки, сірники, миючі засоби та інші небезпечні для здоров’я дітей предмети, тримати їх у зачиненій шафі в недоступному для дітей місці: ножиці для занять мають бути з тупими кінцями.

3.1.11.                    Під час проведення занять стежити за правильною поставою вихованців: вони повинні рівно тримати корпус, сидіти глибоко на стільці, ступні ніг спираються на підлогу, відстань від очей до поверхні столу 30-40 см.

3.1.12.                    Супровід дітей до заняття спортивної зали, комп’ютерної  зали, в кабінет для занять іноземними мовами мають виконувати особи, які проводять заняття.

3.1.13.                    З метою запобігання занесенню інфекції не передавати з одного дошкільного закладу в другий для тимчасового користування костюми тощо.

3.1.14.                    Негайно ізолювати дитину, яка захворіла в дошкільному закладі.

3.2.         Вимоги безпеки для педагогічних працівників та помічників вихователів на ігровому майданчику:

3.2.1.  Під час виходу дітей з приміщення вихователь повинен іти першим, помічник вихователя останнім з метою забезпечення нормального руху дітей сходами. Першу групу готових до прогулянки дітей виводить вихователь і чекає з дітьми біля виходу з будівлі, інших одягає і супроводжує помічник вихователя. Не дозволяється відправляти дітей на майданчик з групи і в групу без супроводу дорослого.

3.2.2.  Під час проведення прогулянок забезпечити умови для вільних ігор, вправ на бумі, драбинках тощо з обов’язковою підтримкою дітей, систематично стежити за міцністю фізкультурного обладнання (у спортивній залі і на майданчику) та за правильною обробкою дерев’яних приладів.

3.2.3.  Під час прогулянки весь час тримати в полі зору всіх дітей, збираючись у зворотний шлях, перевірити їх наявність, вихователь повинен йти позаду, щоб бачити всіх дітей, в першій парі ставити найбільш організованих дітей.

3.2.4.  Відправляючись на екскурсію, прогулянку за межі дошкільного закладу, вихователь зобов’язаний знати кількість дітей, яких він бере з собою; якщо в дошкільному закладі залишаються деякі діти з групи, їх передають під відповідальність одного з педагогічних працівників дошкільного  закладу (за вказівкою керівника дошкільного закладу).

3.2.5.  У разі виходу на прогулянку з дітьми за межі дошкільного закладу треба мати не менше двох працівників, причому необхідно дотримуватися правил дорожнього руху; в разі переходу вулиці слід зупинити дітей біля переходу, вихователю або помічнику вихователя – стати з червоним прапорцем на проїжджій частині дороги, що буде сигналом для припинення руху транспорту. Після повної зупинки транспорту діти переходять вулицю з вихователем, помічник вихователя переходить вулицю останнім. Об’єднувати групи (більше двох) не дозволяється.

3.2.6.  Не допускати прогулянок – екскурсій дітей поблизу доріг з інтенсивним рухом транспорту, а також трамвайних, залізничних колій.

3.2.7.  Під час проведення занять на ділянці дошкільного закладу, у куточку природи, стежити, щоб діти не вживали без дозволу вихователя або помічника вихователя їжу рослин (ягоди, трави), гриби; на ділянці, у куточку природи не повинно бути отруйних рослин, ягід, а також рослин з колючим і гострим листям та плодами.

3.2.8.  Під час перебування на території дошкільного закладу стежити, щоб діти не виходили за межі дитсадка. Хвіртка має бути завжди замкнена, вхідні двері дошкільного закладу зачинені на засув на висоті не доступній для дитини.

3.2.9.  Стежити, щоб у літній період діти мали легкі головні убори для уникнення перегрівання, сонячні ванни проводити лише за призначенням і під наглядом медичного працівника.

3.2.10.                    Під час купання дітей у природних водоймах перевіряти місця купання; дозволяється купання у неглибоких річках та водоймах, при цьому групи дітей 25- 30  осіб супроводжують не менше двох дорослих, один з них обов’язково вихователь. Водночас у воді має знаходитися 3-5 дітей у супроводі дорослого, решта дітей залишається на березі під наглядом іншого дорослого.

3.3.         Вимоги безпеки для працівників обслуги.

3.3.1.  Вимоги безпеки при прибиранні  приміщень, робітників з обслуговування приміщень і споруд:

3.3.1.1.      Не вмикати і не вимикати будь-яке обладнання, яке не відповідає вимогам даної роботи.

3.3.1.2.      Не торкатися до рубильника, електроприводів та інших струмопровідних частин і не виконувати прибирання обладнання під час його роботи.

3.3.1.3.      Стежити за тим щоб підлога в приміщенні була чистою та сухою, негайно прибирати з підлог крихти, скалки битого посуду, а також розлиті рідини та жири.

3.3.1.4.      Під час прибирання приміщення користуватися щіткою, совком, ганчіркою, а не прибирати сміття безпосередньо руками. Підмітати заздалегідь зволожуючи підлогу. Користуватися пилососом згідно з інструкцією заводу-виробника.

3.3.1.5.      для миття підлоги користуватися теплою водою, остерігатися скалок і цвяхів у підлозі.

3.3.1.6.      Бути обережним, прибираючи приміщення біля люків, спусків, сходів дверей.

3.3.1.7.      Проводити вологе прибирання приміщення з використанням мийних засобів (мила, кальцинованої соди та інших засобів) з відкритими вікнами або фрамугами; підлогу мити двічі на день, меблі, радіатори та підвіконня витирати вологою ганчіркою.

3.3.1.8.      Мийні та дезинфікуючі засоби тримати в закритому посуді з маркуванням в недоступному для дітей місці.

3.3.1.9.      Бути обережним під час миття порцелянового та скляного посуду, негайно додавати до комори посуд з тріщинами.

3.3.1.10. Під час обливання посуду окропом  відходити від мийки на відстань близько 0.5 м.

3.3.1.11. Користуватися тільки інвентарними драбинами із залізними наконечниками чи гумовими фіксаторами, що не допускають зісковзування на підлозі чи землі. Не дозволяється працювати на переносній драбині вдвох, користуватися замість драбин випадковими підставками, ящиками та іншими предметами.

3.3.1.12. Перш ніж пересувати столи, полиці, шафи та інший інвентар, перевірити їх та поприбирати з поверхні предмети, які можуть впасти.

3.3.1.13.  Не заходити до приміщення, де є вказівки: «Небезпечно для життя», «Вхід заборонено».

3.3.1.14. Під час перевезення вантажів стежити, щоб навантаження візків було рівномірним, перевозити вантажі у встановленій тарі.

3.3.1.15. Прибираючи електрообладнання, бути обережним, стежити, щоб воно не було під напругою, при виявлення несправності електрообладнання негайно повідомити керівника дошкільного закладу.

3.3.1.16. У період виявлення захворювання здійснювати дезинфекцію, вживати загальних санітарних заходів відповідно до вказівок медпрацівника. 

3.3.2.  Вимоги безпеки для працівників харчоблоку:

3.3.2.1.      Під час роботи на м’ясорубці дотримуватися вимог інструкції з експлуатації заводу-виробника.

3.3.2.2.      Розділяти замерзле м’ясо тільки тоді коли воно відтане.

3.3.2.3.      Для розрубування м’яса використовувати  дошки з рівною поверхнею.

3.3.2.4.      Ножі зберігати в спеціальному місці; нарізувати хліб, гастрономічні вироби, овочі і фрукти з дотриманням правил різання: пальці лівої руки мають бути зігнуті і знаходитися на деякій відстані від леза ножа, роздільні (нарізні) дошки треба класти на рівну поверхню.

3.3.2.5.      Картоплю і рибу чистити спеціальними ножами. Картоплечистку використовувати згідно з інструкцією заводу-виробника.

3.3.2.6.      Під час роботи з ручними терками міцно тримати продукти (фрукти, овочі тощо), не обробляти дуже маленьких залишків, у разі роботи на шинкувальних машинах не проштовхувати овочі руками.

3.3.2.7.      Під час користування машинами універсального приводу їх насадку та кріплення виконувати при вимкненому двигунові.

3.3.2.8.      Під час роботи на овочемішалці та протиральних машинах користуватися запобіжною кришкою чи решіткою в завантажувальній вилці.

3.3.2.9.      Пересувати посув по поверхні плити обережно, без ривків.

3.3.2.10. Мийні та дезинфікуючі засоби тримати в закритому посуді з маркуванням в недоступному для дітей місці.

3.3.2.11. Стежити за тим, щоб  поставлений на плиту жир для розігрівання не спалахнув від високої температури.

3.3.2.12. Смажити котлети, пиріжки та інші напівфабрикати, класти їх нахилом від себе.

3.3.2.13. Класти в киплячий жир картоплю та інші овочі не допускаючи потрапляння в нього води.

3.3.2.14. Накривки варильних казанів, каструль та іншого посуду з гарячою їжею відкривати обережно в напрямку від себе.

3.3.2.15. Перед тим як переносити нагрітий посуд з гарячою їжею з одного місця на інше, попередити про це працівників, які знаходяться поруч.

3.3.2.16. Не брати голими руками гарячий кухонний посуд, а користуватися з цією метою рушником чи спеціальними рукавичками.

3.3.2.17. Посуд з гарячою їжею ставити на термостійкі підставки (місця).

3.3.2.18. Стежити, щоб, коли закипає страва, вміст посуду не виливався через край, а під час сильного кипіння зменшити вогонь або й зовсім вимкнути плиту.

3.3.2.19. Банки з консервами відкривати спеціальним ключем призначеним для цього.

3.3.2.20. Не користуватися кип’ятильником з несправними ручками, робота кип’ятильника повинна бути під постійним наглядом. Стежити за тим, щоб перед вмиканням кип’ятильника в мережу він був заповненим водою; у разі зупинки подачі холодної води в кип’ятильник, негайно припинити роботу. Не навішувати відра на кран кип’ятильника, коли набирається вода; у разі появи ударів, паріння чи сильного шуму терміново припинити роботу кип’ятильника.

3.3.3.  Вимоги безпеки для машиніста машинного прання:

3.3.3.1.      Під час роботи на пральних машинах стежити за справністю електрообладнання, пральних машин, пускової апаратури, огорож тощо.

3.3.3.2.      Перевірити відсутність сторонніх речей у барабані пральної машини.

3.3.3.3.      Завантажувати білизну в барабан і заливати розчином мийних засобів, контролюючи його рівень. Білизна має завантажуватися в порожній барабан.

3.3.3.4.      Після завантаження білизни і під час роботи машини виконувати вимоги  безпеки згідно з інструкцією заводу-виробника.

3.3.3.5.      Оглядати, регулювати, налагоджувати, чистити або змащувати машину тільки після її цілковитої зупинки.

3.3.3.6.      Не допускати витікання з пральної машини мильної емульсії, стежити, щоб підлога була сухою.

3.3.3.7.      Переносити окріп та інші гарячі рідини в закритому та справному посуді.

3.3.3.8.      Для виймання білизни з пральної машини користуватися лише справними дерев’яними щипцями.

3.3.3.9.      Під час роботи на центрифузі виконувати вимоги безпеки згідно щ інструкцією заводу-виробника.

3.3.3.10. Якщо внаслідок нерівномірного завантаження виникає надмірне розгойдування, центрифугу терміново зупинити, а білизну перекласти.

3.3.3.11. Під час роботи з прасками ставити їх на термостійкі підставки.

3.3.3.12. Не залишати без нагляду ввімкнені електропраски.

3.3.3.13. Стежити, щоб електропровід був непошкодженим та не торкався до електричної праски під час роботи.

3.3.4.  Вимоги безпеки для завідувача господарською роботою:

3.3.4.1.      Під час прибирання холодильної шафи вимкнути її на рубильнику.

3.3.4.2.      Для прибирання стелажів користуватися інвентарними драбинами.

3.3.4.3.      Мийні засоби тримати в промаркованому закритому посуді в спеціально відведеному місці.

3.3.4.4.      Бути обережним під час сходженням по сходам до льоху.

3.3.5.Вимоги безпеки сторожа.

3.3.5.1. У разі використання притирального реманенту (лопати, граблі, мітли) бути обережним, не залишати його без нагляду, тримати в спеціальному місці.

3.3.5.2. Прибирати сміття в спеціальний ящик (контейнер) з накривкою, розміщувати його у віддаленому місці господарського двору і спорожняти в міру наповнення.

3.3.5.3. Стежити, щоб на території дошкільного закладу не було предметів, які є небезпечними для дітей та працівників (скло, залізо, дріт, дикорослі трави тощо).

3.3.5.4. Систематично перевіряти на майданчику наявність сухих дерев, кущів, інформувати про це керівника закладу.

3.3.5.5. Для обробки і підживлення кущів, дерев, квітів і городніх культур не користуватися отрутохімікатами, з цією метою використовувати розчини тютюну, господарського мила.

3.3.5.6. Щодення підмітати і поливати ділянку дошкільного закладу, коли діти відсутні.

3.3.5.7. Під час поливання ділянки користуватися гумовими шлангами і засобами індивідуального захисту ( гумовими чоботами, фартухом).

3.3.5.8. Під час прибирання снігу дотримуватися правил особистої безпеки, у період ожеледиці доріжки та зовнішні східці посипати піском, розбивати їх льодяний покрів.

4.Вимоги безпеки після закінчення роботи.

4.1. Вимоги безпеки для педагогічних працівників:

4.1.1. Вимкнути всі технічні засоби з електромережі, перевірити стан приміщення, передаючи зміну іншому педагогічному працівникові, проінформувати його про кількість дітей за журналом обліку та про стан їх здоров’я, а також про стан обладнання в групі.

4.2. Вимоги безпеки для працівників обслуги:

4.2.1. Усім працівникам обслуги привести в прядок робоче місце, вимкнути все електрообладнання з електромережі і на рубильнику; необхідний інвентар, реманент і посуд зберігати в спеціально відведених місцях.

4.3. Вимоги безпеки для працівників кухні: 

4.3.1. Перевірити стан обладнання і пристроїв на кухні:

— змінний пристрій розібрати і промити гарячою водою, потім висушити;

— пофарбовані поверхні пристроїв періодично (один раз на тиждень) промити теплою водою, витерти м’якою чистою тканиною;

— увесь посуд та кухонній інвентар вимити, розставивши на місця.

4.3.2. Перевірити чи надійно закриті крани газових плит, духових шаф, водопроводів, перекрити основний кран від газу.

4.3.3. Виключити електричні плити. 

4.4.Вимоги безпеки для машиніста машинного прання. 

4.4.1. Вимкнути пральну машину.

4.4.2. Випустити мийний розчин через вимивний клапан.

4.4.3. Вимкнути електродвигун центрифуги.

4.4.4.Спорожнити кошик центрифуги від білизни, виявити та відокремити пошкоджену білизну.

4.4.5. Вимити і просушити пральну машину, центрифугу.

4.4.6. Вимкнути праски і перевірити, чи стоять вони на підставках.

4.4.7. По закінченні роботи вимкнути освітлення у всіх приміщеннях, окрім тих, де є чергові: перевірити стан приміщення і передати зміну наступному працівникові (Якщо робота ДНЗ по змінах).

4.4.8. Зняти спецодяг і вимити руки та обличчя.

4.4.9. Не дозволяється залишати робоче місце до приходу зміни. У разі неявки зміни повідомити про це керівника.

5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях:

5.1. У разі будь-якої аварійної ситуації працівник негайно повинен повідомити відповідні органи і керівника ДНЗ. 

5.2. Якщо електроенергію відключено, терміново вимкнути все електрообладнання, яке знаходиться в роботі, підключення його здійснювати тільки після вмикання напруги електромережі, яка відповідає нормам.

5.3. На випадок аварії в системі водопостачання чи каналізації терміново перекрити кран водопостачання, викликати аварійну службу водоканалу і сповістити керівника ДНЗ.

5.4. На випадок пожежі (чи загорання) необхідно:

— вжити заходів щодо евакуації дітей із приміщення відповідно до плану евакуації, у разі потреби звернутися по допомогу до інших працівників;

— негайно повідомляти пожежну охорону за телефоном 101;

— сповістити керівника ДНЗ.

— приступити до ліквідації загорання відповідно до Інструкції з пожежної безпеки в ДНЗ;

5.5. У випадку травмування дітей або працівників дошкільного закладу звернутися до медпрацівника або у разі необхідності викликати швидку допомогу.