Cтаття 79 Закону України «Про освіту»

        У зв’язку із депутатським запитом Департамент освіти і науки додатково наголошує на дотриманні чинного законодавства щодо  фінансово-господарської діяльності закладів освіти.

        Відповідно до статті 79 Закону України «Про освіту» джерелами фінансування суб’єктів освітньої діяльності можуть бути:

— державний бюджет;

— місцеві бюджети;

— плата за надання освітніх та інших послуг відповідно до укладених договорів;

— плата за науково-дослідні роботи (послуги) та інші роботи, виконані на замовлення підприємств, установ, організацій, інших юридичних та фізичних осіб;

— доходи від реалізації продукції навчально-виробничих майстерень, підприємств, цехів і господарств, від надання в оренду приміщень, споруд, обладнання;

— гранти вітчизняних і міжнародних організацій;

— дивіденди від цінних паперів, відсотки від депозитів і розміщення коштів спеціального фонду на поточних рахунках банків державного сектору;

— добровільні внески у вигляді коштів, матеріальних цінностей, нематеріальних активів, одержаних від підприємств, установ, організацій, фізичних осіб;

— інші джерела, не заборонені законодавством.

        Особливості фінансування освіти різних рівнів визначаються спеціальними законами.                                                                

        Законом України «Про дошкільну освіту» ( стаття 37) визначено, що утримання та розвиток матеріально-технічної бази закладів дошкільної освіти фінансуються за рахунок коштів засновника (засновників) цих закладів.

        Джерелами фінансування закладу дошкільної освіти незалежно від форми власності можуть бути кошти: засновника (засновників); державного та місцевих бюджетів; батьків або осіб, які їх замінюють; добровільні пожертвування та цільові внески фізичних і юридичних осіб; інші кошти, не заборонені законодавством.

        Статтею  43 Закону України «Про загальну середню освіту» передбачено, що фінансово-господарська діяльність закладів загальної середньої освіти здійснюється відповідно до цього Закону, законів України «Про освіту»«Про місцеве самоврядування в Україні»Бюджетного кодексу України та інших нормативно-правових актів.

        Утримання та розвиток матеріально-технічної бази закладів загальної середньої освіти фінансуються за рахунок коштів засновника (засновників) цих закладів.

        Звертаємо особливу увагу на те, що батьківські кошти на потреби закладів освіти можуть бути внесені лише добровільно. Категорично заборонено будь-кому із працівників закладу освіти збирати кошти з батьків.

        Також наголошуємо на тому, що відповідно до статті 30 Закону «Про освіту» всі заклади освіти мають формувати відкриті та загальнодоступні ресурси  з інформацією про свою діяльність та оприлюднювати таку інформацію. У частині 2 цієї статті міститься перелік усієї інформації та документів, відкритий доступ до яких зобов’язані забезпечувати заклади освіти на своїх веб-сайтах, а у разі їх відсутності – на веб-сайтах своїх засновників. Згідно з частиною 3 цієї ж статті Закону заклади освіти, що отримують публічні кошти, та їх засновники зобов’язані оприлюднювати на своїх веб-сайтах кошторис і фінансовий звіт про надходження та використання всіх отриманих коштів, інформацію про перелік товарів, робіт і послуг, отриманих як благодійна допомога, із  зазначенням їх вартості, а також про кошти, отримані з інших джерел, не заборонених законодавством.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *