Творче кредо

Гарно в нашому садочку!

 

Наш садок всім — рідний дім.

То ж приводьте сина й дочку,

Будем раді вам усім!

 

 

ГІМН ДНЗ № 5 «ЧЕБУРАШКА»

Сонячно мріями квітне наш дитячий садок,

Що кожен ранок привітно він зустрічає діток.

Тут храм добра і довіри, тут усі добрі і щирі.

Знають усі дитсадочок — це «Чебурашка» моя.

Приспів:

У дитсадочку девіз «Щастя кожній дитині!»

І здоров’я міцне повсякчас, кожну дитину.

Тут таланти ростуть, юні обдарування,

Тут дарують найкращії знання.

Доля людини може залежати від того, яке вона мала дитинство. У дошкільному навчальному закладі № 5 «Чебурашка» це розуміє кожен педагог. Тому мета колективу — це створення найкращих умов для розвитку дітей. Ще 1986 р., коли  заклад відкрив двері для малюків.

Кожен день 300 дітей приходить до садочка, який несе любов і доброякісне виховання. Тому мета колективу – це створення найкращих умов для розвитку дітей. Понад 30 педагогів працюють тут, які здійснюють педагогічний процес, використовуючи нові педагогічні технології. Це допомагає забезпечити інтелектуальний розвиток дитини та пов’язує  цей колектив з іменем М.Монтессорі. З 2000 р. дошкільний навчальний заклад впроваджує гуманістичну педагогіку М.Монтессорі, оскільки відчув спорідненість  методики з ідеями природного розвитку дитини. Досвід її постійно вивчався і впроваджувався колективом закладу, супроводжував на шляху самопізнання й самовдосконалення. Це привело до докорінної зміни умов, у яких перебувають діти у нашому дошкільному навчальному закладі. Особистісно орієнтована система виховання і навчання стала провідною для педагогів закладу.

Психологічні дослідження у закладі показали результати впровадження виховної системи М.Монтессорі: діти мають високий рівень інтелектуального  розвитку, у них сформо­вана позитивна мотива­ція до шкільного навчан­ня, вони готові для по­дальшого успішного ово­лодіння знаннями мають високі показники розвит­ку самосвідомості. Це показник особистісного зростання маленької людини, зміцнення її крихкого  внутрішнього «Я».

Дошкільний навчальний заклад змінив підходи своєї роботи з сім’єю, працює у площині традиційних і нетрадиційних форм роботи. Постійно шукає нові форми роботи з батьками, які ґрунтувалися б на взаємодії, відвертості діалогів. Метою всіх учасників виховного процесу є створення у кожній групі родинного мікроклімату.

Велику увагу педагоги закладу приділяють розвитку творчих здібностей дітей на заняттях гуртків у   зображувальній студії, заняттях гуртка аеробіки, проведенні театралізованої діяльності на святах та розвагах. Улюбленими для малят є заняття з англійської мови, де через гру та театралізовану діяльність діти вивчають англійську мову.

Заклад упевнено можна назвати інноваційним за такими ознаками:

♦ осмислене ставлення до життя як єдиного джерела щастя і здоров’я люди­ни;

♦ вивчення та впровадження в освітній процес новітніх педагогічних технологій, які відповідають гуманістичним та демок­ратичним стандартам сучасної особистіс­но орієнтованої освіти;

♦ зміни, які відбуваються у свідомості керівників закладу та педагогічних працівників щодо формування власної творчої педагогічної діяльності,таких якостей творчої особистості, як здатність відійти від звичного, ініціатив­ність, наполегливість, висока самооргані­зація, небажання зу­пинятися на досягну­тому;

♦освітньо-розвивальне середовище дошкільних груп створене на основі принципів особистісно орієнтованої педагогіки.

Однією з базових складових виховного процесу педагоги вважають виховання з перших кроків свідомого життя дітей любові до рідної землі. Педагоги прищеплюють  дітям переконання в  тому, що здоров’я, щастя, добра вдача кожного з нас, громадян України, — це багатство та слава української Землі.