Щодо відрахування дітей із закладів
дошкільної oсвіти в умовах війни

Введення в Україні воєнного стану позначилося на освітній галузі,
зокрема дошкільній. Частина закладів дошкільної освіти (далі — ЗДО)
відновили діяльність і почали працювати у звичному режимі.
У зв’язку з воєнними діями та міграцією населення виникають
непорозуміння щодо збереження в ЗДО місця за дитиною, яка тимчасово
виїхала на більш безпечну територію, або не відвідує заклад через загрозу
життю і здоров’ю.
Відповідно до статті 3 Закону України «Про дошкільну освіту» держава
забезпечує доступність і безоплатність дошкільної освіти в державних і
комунальних закладах дошкільної освіти та створює належні умови для її
здобуття.
Згідно з пунктом 13 Положення про заклад дошкільної освіти,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 березня 3003 р.
№ 305 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 27 січня 2021 р.
№ 86) (далі – Положення), відрахування вихованців з державного
(комунального) закладу дошкільної освіти може здійснюватися:
1) за заявою одного з батьків або іншого законного представника
дитини, що подавав заяву про зарахування (крім випадків, коли рішенням
органу опіки та піклування або суду місце проживання дитини визначено з
іншим із батьків);
2) на підставі медичного висновку про стан здоров’я дитини, що
виключає можливість її подальшого перебування у закладі дошкільної освіти
відповідного типу;
3) у разі досягнення вихованцем станом на 1 вересня повних семи років
(для дітей з особливими освітніми потребами — повних восьми років), що
передбачає його відрахування до 31 серпня поточного року;
4) у разі переведення вихованця до іншого закладу дошкільної освіти;
5) у разі невідвідування дитиною закладу дошкільної освіти протягом
двох місяців підряд упродовж навчального року без поважних причин.
Забороняється відрахування дитини із державного (комунального)
закладу дошкільної освіти з інших підстав, ніж визначено цим пунктом.
Відповідно до пункту 15 Положення, навчальний рік у закладі
дошкільної освіти починається 1 вересня і закінчується 31 травня наступного
року.
Воєнний стан в Україні, введений згідно з Указом Президента України
від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні»,
та існуюча загроза життю і здоров’ю дітей, є поважною причиною для
невідвідування закладу дошкільної освіти.
Враховуючи зазначене, відрахування дитини з дошкільного закладу
можливе лише відповідно до підпунктів 1-4 пункту 13 Положення.
Застерігаємо керівників (директорів) закладів дошкільної освіти щодо
неприпустимості безпідставного відрахування дітей із закладу освіти.
У разі звернень батьків, або інших законних представників вихованців
про порушення вимог Положення щодо відрахування дитини із ЗДО,
місцевому органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування, у
сфері управління якого перебуває заклад освіти, рекомендуємо невідкладно
реагувати та вживати необхідних заходів для усунення порушень
законодавства.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *